Školní družina      

 

 

Kapacita:  150 žáků             Počet oddělení:   5       

Provozní doba:  6.15 – 8.00    11.40 – 17.00

Vedoucí vychovatelka:   AlenaWorschechová             Telefon:    371 432 019

    

Telefonní spojení se všemi odděleními a vychovatelkami:
 

 
   KRTEČCI

 BERUŠKY

 MYŠKY

 MRAVENEČCI

 ŽABIČKY

vychovatelka    Iva VAVŘIČKOVÁ

vychovatelka   Alena WORSCHECHOVÁ

vychovatelka   Jarmila BAXOVÁ

vychovatelka   Lenka MAŇUROVÁ

vychovatelka   Lenka BÜRGEROVÁ

371 432 016

371 432 019

371 432 018

371 432 017

371 432 015

  

 


 

ROZŠÍŘENÁ  ZÁJMOVÁ  ČINNOST : - činnost bude zahájena v říjnu

- vždy v čase : 15.00 – 16.15

 

Pondělí       NETRADIČNÍ SPORTY  - BESIP, hry v tělocvičně, na hřišti,
                                                                   paralympiáda, bowling………   . Maňurová L.

Úterý          SPORTOVEC - hry v tělocvičně, na hřišti, bowling                 Bürgerová L.

Středa         ŠIKULA - rukodělné a výtvarné práce …..                            Vavřičková I.
                       
DÍLNIČKY - rukodělné a výtvarné práce ….                         Baxová J.

Čtvrtek        TVOŘÍLEK - rukodělné a výtvarné práce ….                        Worschechová A.                 

 

 
 

 
 

Ve fotogalerii nabízíme ukázky  akcí, které se v naší školní družině realizují. Na některé akce zveme i žáky, kteří nejsou k pravidelné docházce do školní družiny přihlášeni.
          V loňském školním roce jsme připravili i akce společné pro děti a jejich rodiče. Akce měly kladný ohlas, proto budeme v jejich organizaci pokračovat.

Náš  ŠVP pro zájmové vzdělávání a Vnitřní řád školní družiny je k dispozici k nahlédnutí v prostoru školní družiny v koutku „Jaro, léto, podzim, zima“.

 

 
          K další prohlídce:

1. Vnitřní řád školní družiny

2. Akce ve škol.roce 2017/18

 

Zpět na hlavní stránku