Informace pro rodiče

 

Zpět na úvodní stránku

Výsledky inspekcí

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

BAKALÁŘI - přístup pro rodiče

Informace pro rodiče budoucích šesťáků

Informace pro rodiče budoucích sedmáků

Informace pro rodiče budoucích osmáků

Informace pro rodiče vycházejících žáků (pro zákonné zástupce všech vycházejících žáků, tzn. z pátých, sedmých ročníků - víceletá gymnázia, z osmých a devátých ročníků)

prorodice

Tiskopisy a formuláře ke stažení

Pravidla pro vstup do školy

Informace pro vycházející žáky

Kroužky

Různé

ZPĚT